2019 metai 


Grįžti į peržiūrą

2019-04-26

Konferencija "Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai"

Šiemet sukako 33 metai po įvykusios Černobylio atominės elektrinės avarijos. Prisimenant šią pasaulyje vieną sunkiausių branduolinėje energetikoje įvykusių katastrofų, 2019 m. balandžio 26 d. vyko konferenciją ,,Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“. Konferencija subūrė virš 80 radiacinės saugos aktualijomis besidominančių visuomenės atstovų ir specialistų, atstovaujančių įvairias institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas.
Konferencijos metu daug dėmesio skirta pasirengimo galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms vertinimui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos viršininkas išsamiai apžvelgė civilinės saugos sistemos pasirengimo reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas stiprinimo galimybes, pristatė atnaujintą Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, kuriame akcentuota parengtis ir avarinio reagavimo veiksmai įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. RSC atstovai apžvelgė svarbius gyventojų radiacinės saugos užtikrinimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju aspektus pristatant pasirengimą atlikti radiacinę žvalgybą iš oro ir ant žemės bei paaiškinant susirinkusiems skydliaukės blokavimo stabiliu jodu svarbą įvykus avarijai, kada šis skubus apsaugomasis veiksmas turi būti taikomas ir kaip reikia tam iš anksto pasirengti.
Konferencijos svečiai taip pat turėjo galimybę susipažinti su pažangių technologijų taikymo spindulinėje terapijoje perspektyvomis, medicininės apšvitos pagrįstumo užtikrinimu, radioaktyviųjų atliekų saugojimo iššūkiais bei kitais aktualiais radiacinės saugos klausimais. Pristatytos greitai Lietuvoje atsirasiančio Gama peilio atveriamos naujos gydymo galimybes šalies gyventojams, aptariant jo taikymo sritis, gydymo planavimo ypatumus bei radiacinės saugos užtikrinimo aspektus. Aptarta įvairių medicininių procedūrų, kuriose naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu pacientų patiriamą apšvitą ir jos galimas poveikis sveikatai, radiologinių tyrimų atlikimo pagrįstumo svarba bei pacientų radiacinės saugos užtikrinamas Lietuvoje. Apžvelgta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo eigą. Pristatyta medienos užterštumo radioaktyviuoju ceziu problema ir kaip taikoma sugriežtinta medienos kuro ir medienos kuro pelenų radioaktyvaus užterštumo kontrolė Lietuvoje padeda spręsti šią problemą.
Pasibaigus konferencijai vyko Lietuvos radiacinės saugos draugijos (LRSD) narių susirinkimas, kurio metu be einamųjų draugijos veiklos organizavimo klausimų, buvo aptarti įvykusios konferencijos rezultatai, išreikšta padėka organizatoriams už šios gražios tradicijos suburti kartu visus besidominčius radiacine sauga ilgametį tęsimą bei rengininio rėmėjams UAB „Affidea“, UAB „Medicinos fizika“, UAB „Rentgenas“, Moksliniam – techniniam susivienijimui „ Novatex“ už šios iniciatyvos palaikymą. Draugijos nariai taip pat išreiškė savo susirūpinimą dėl inicijuoto Radiacinės saugos įstatymo pakeitimo, kuriuo planuojama likviduoti RSC, jo funkcijas perduodant Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). Atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio iššūkius, susijusius su Baltarusijos atominės elektrinės keliamomis radiologinėmis grėsmėmis žmonių sveikatai ir aplinkai, LRSD bendruomenės nuomone toks pertvarkymas radiacinės saugos užtikrinimo ir stiprinimo požiūriu šiandien yra ypač nepalankus sprendimas tiek Lietuvos gyventojams, tiek ir valstybės interesams bei kelia grėsmę iki šiol efektyviai veikiančios ir tarptautiniu mastu pripažįstamos Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros tvarumui. LRSD narių visuotinio susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta viešai išreikšti draugijos poziciją šiuo klausimu.

 KONFERENCIJOS_PASIRENGIMAS AVRIJOMS IR RADIACINĖS SAUGOS IŠŠŪKIAI_PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA.pdf


Grįžti į peržiūrą


2018 metai

Seminaro ,,Minint Černobylio atominės elektrinės avarijos metines: nauji iššūkiai rengiantis galimoms branduolinėms avarijoms” akimirkos

 

 2017 metai

Feed

2017-06-06

Konferencija "Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimai ir iššūkiai"

Birželio 6 d. Crowne Plaza Vilnius konferencijų centre (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilniuje) įvyko Radiacinės saugos centro drauge su Lietuvos radiacinės saugos draugija remiant Lietuvos Respublikos sveikatos...   Daugiau
 


 2016 metai   

 

Konferencija "Medicininės apšvitos aktualijos"

Feed

2016-11-04

Spalio 27 d. Radiacinės saugos centre įvyko Radiacinės saugos centro drauge su Lietuvos radiacinės sagos draugija ir Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacija organizuota konferencija...   Daugiau
 Černobylio atominės elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)

Feed

2016-04-25

Balandžio 25 d. įvyko Radiacinės saugos centro kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija surengta konferencija „Černobylio atominės elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)“. Konferencija,...   Daugiau