Lietuvos radiacinės saugos draugijos valdyba

  1. Aneta Bogdanovič (lrsd.aneta.bogdanovic[@]gmail.com) – LRSD pirmininkė (Radiacinės saugos centras);
  2. Miglė Žiukė (migle.ziuke[@]rsc.lt) – LRSD sekretorė (Radiacinės saugos centras);
  3. Remigijus Kievinas (remigijus.kievinas[@]gmail.com) (Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras);
  4. Dr. Olga Jefanova (olga.jefanova[@]gamtc.lt) (Gamtos tyrimų centras, Geologijos ir geografijos institutas, Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratori ja);
  5. Albinas Mastauskas (amastauskas[@]yahoo.com). 

 

Revizijos komisija

Erika Sadzevičienė  Radiacinės saugos centras  

 

Etikos komisija

  1. Dr. Ingrida Pliopaitė Bataitienė – Utenos kolegija;
  2. Kazys Gricius – Radiacinės saugos centras;
  3. Dovilė Šerėnaitė Pečiulė – Radiacinės saugos centras;
  4. Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centras.