Lietuvos radiacinės saugos draugijos valdyba

 1. Olga Sevriukova (olga.sevriukova[@]rsc.lt) – LRSD pirmininkė (Radiacinės saugos centras);
 2. Vaida Grigonienė (vaida.grigoniene[@]rsc.lt) – LRSD sekretorė (Radiacinės saugos centras);
 3. Remigijus Kievinas (remigijus.KIEVINAS[@]ec.europa.eu) – LRSD iždininkas (Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras);
 4. Vaida Bubelienė (vaida.griciunaitee[@]gmail.com) (Nacionalinis vėžio institutas);
 5. Albinas Mastauskas (amastauskas[@]yahoo.com) 

 

Revizijos komisija

 

 1. Augustinas Ivanauskas – Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos;
 2. Vaidas Mašidlauskas – UAB TUVLITA.

    

Etikos komisija

 1. Rima Ladygienė – Radiacinės saugos centras;
 2. Beata Vilimaitė-Šilobritienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

 3. Ingrida Pliopaitė Bataitienė – Utenos kolegija;

 4. Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centras;

 5. Romualdas Šarinskas – UAB "Kita kompetencija".