Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-02-26

Kvietimas į Europos Tarybos programos CONCERT projekto ENGAGE, skirto gerinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą valdant radiologines grėsmes, baigiamąjį seminarą

2019 m. rugsėjo 11–13 d. Bratislavoje, Slovakijos Respublikoje vyks Europos Tarybos inicijuotos jungtinės programos moksliniams tyrimams radiacinės saugos srityje integruoti (CONCERT) projekto ENGAGE, skirto gerinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą valdant radiologines grėsmes siekiant stiprinti radiacinę saugą ir užtikrinti pagrįstą sprendimų priėmimą, baigiamasis seminaras. Seminaro metu ypatingas dėmesys bus skiriamas trims pagrindinėms sritims: medicininei apšvitai, liekamosios taršos po radiacinių avarijų keliamai apšvitai, apšvitai dėl radono patalpose. Daugiau informacijos apie šį renginį rasite projekto interneto svetainėje ENGAGEGrįžti į peržiūrą