Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2018-07-12

Apklausa dėl radiacinės saugos tyrimu poreikio Lietuvoje

Europos Tarybos inicijuotos jungtinės programos moksliniams tyrimams radiacinės saugos srityje integruoti (CONCERT) darbo grupė (WP3) parengė jungtinio radiacinės saugos mokslinių tyrimų veiksmų plano (toliau – veiksmų planas) projektą (pridedamas). Dokumente pateikiami pirmieji žingsniai kuriant jungtinį veiksmų planą bei numatant radiacinės saugos tyrimų kryptis ateinantiems 10-20 metų. Šiame veiksmų plane taip pat bus atkreiptas dėmesys į mokslinių tyrimų infrastruktūros, švietimo ir mokymo poreikius, aptartos gairės mokslinių tyrimų prioritetams ir jų finansavimui nustatyti, numatytos priemonės, skirtos stiprinti radiacinės saugos sistemą, atsakyti į prioritetinius radiacinės saugos klausimus bei padėti priimti sprendimus dėl gyventojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio skirtingose apšvitos situacijose. Tam, kad jungtinis veiksmų planas visapusiškai atspindėtų Europos Bendrijos bei valstybių narių mokslinių tyrimų ir išteklių poreikius, šalys narės šiuos klausimus turi išdiskutuoti nacionaliniame lygmenyje.

Kviečiame šalies specialistus, atstovaujančius skirtingas Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros sritis, išreikšti savo nuomonę dėl radiacinės saugos tyrimų poreikio Lietuvoje, tam kad ateityje Europos Komisijai formuojant politiką radiacinės saugos tyrimų srityje būtų atsižvelgta į mūsų šalies poreikius.

Apklausos klausimus rasti ir savo pasiūlymus, komentarus ar pastabas pateikti galite užpildydami anketą, pasiekiamą paspaudę nuorodą patalpintą LRSD tinklapio dešiniajame viršutiniame kampe.

 European Joint-Roadmap for radiation protection research.pdf


Grįžti į peržiūrą