Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2016-12-15

Žurnale "Lietuvos sveikata" išspausdintas straipsnis "Augančią medicininę apšvitą galima suvaldyti"

Žurnale "Lietuvos sveikata" (Nr. 45 (1193) 2016 lapkričio 10-16 d. ) išspausdintas straipsnis apie Medicininę apšvitą – jos aktualumą ir valdymą.
Straipsnyje pabrėžta įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo svarba, aptarta konferencijoje "Medicininės apšvitos aktualijos", vykusioje š. m. spalio 27 d. Taip pat aptarti prioritetiniai veiksmai, svarbūs norint suvaldyti medicininę apšvitą:
1. Turi būti tinkamai įvertintas atliekamų procedūrų pagrįstumas, o pačios procedūros – optimizuojamos.
2. Turi vykti nuolatiniai darbuotojų, susijusių su procedūrų paskyrimu, atlikimu ir vertinimu, apmokymai.
3. Turi būti vykdomi išoriniai radiologijos auditai, siekiant užtikrinti viso proceso, nuo procedūros paskyrimo iki jos rezultatų įvertinimo, kokybę.

Skenuotą straipsnį galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

 "Augančią medicininę apšvitą galima suvaldyti"


Grįžti į peržiūrą