Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2016-11-16

Paskelbta konferencijos "Medicininės apšvitos aktualijos" rezoliucija

Spalio 27 d. Radiacinės saugos centre įvyko Radiacinės saugos centro kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija ir Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacija organizuota konferencija „Medicininės apšvitos aktualijos“.

Konferencija buvo skirta pasidalyti gerąją praktika, susijusia su aktualiausiais medicininės apšvitos valdymo klausimais, siekiant gerinti radiacinės saugos kultūrą medicininės apšvitos srityje. Ji susilaukė didelio medicinos bei radiacinės saugos specialistų susidomėjimo.

Džiaugiamės dėl sėkmingai praėjusio renginio, kurio pabaigoje buvo priimta konferencijos rezoliucija. Tikimės, kad joje išdėstytos rekomendacijos ir veiksmai, kurių bus imtasi siekiant jas įgyvendinti, padės augti radiacinės saugos kultūrai Lietuvos ASPĮ, tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir leis medicininės radiologijos procedūrų metu optimizuoti pacientų gaunamą apšvitą.

Taip pat informuojame, kad kitą savaitę konferencijoje skaityti pranešimai (pranešėjų, kurių sutikimai gauti) bus įkelti į Radiacinės saugos centro interneto svetainę www.rsc.lt . Tikimės, kad konferencijos dalyviai, ir ne tik, pasinaudos pranešėjų pateikta gerąja praktika, patirtimi ir įžvalgomis. Turint daugiau žinių lengviau identifikuoti esamas problemas ir jų sprendimo būdus, bei bendradarbiauti tarpusavyje sprendžiant iškilusius sunkumus.

Linkime, kad su nauja patirtimi ir žiniomis, atsirastų galimybė naujai pažvelgti į problemiškus radiacinės saugos užtikrinimo aspektus, bei drąsa keisti esamą situaciją.

 Konferencijos "Medicininės apšvitos aktualijos"rezoliucija.pdf


Grįžti į peržiūrą