Konferencija „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 25-erių metų pasiekimai ir iššūkiai“ 

Radiacinės saugos centras (RSC) kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija (LRSD), 2022 m. spalio 6 d. organizuoja nuotolinę konferenciją „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 25-erių metų pasiekimai ir iššūkiai“, skirtą Radiacinės saugos centro 25-erių veiklos sukakčiai paminėti ir maloniai kviečia jus dalyvauti. Kvietimas ir programa pridedami.  Registracijos nuorodą: https://bit.ly/3RmlA0g (registracija iki spalio 4 d.) Registruojantis prašome naudoti Google Chrome naršyklę.  Prisijungimo į konferenciją nuoroda dalyviams bus atsiųsta po spalio 3 – 4 d.
Konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio tyrimuose – RICOMET 2019“

2019 m. liepos 1 – 3 d. Barselonoje vyks konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio tyrimuose – RICOMET 2019“, kurioje siekiama atkreipti dėmesį į skirtingų apšvitos situacijų socialinius aspektus ir su tuo susijusį neapibrėžtumą priimant sprendimus, aptarti individualaus ir kolektyvinio sprendimo priėmimo, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir komunikacijos aspektus, radono gyvenamosiose patalpose poveikio, jonizuojančiosios spinduliuotės taikymo medicinoje klausimus, NORM ir radioaktyvaus užterštumo avarijos atveju problemas. Daugiau informacijos apie registracijos, tezių patekimo ir pan. sąlygas rasite konferencijos tinklalapyje RICOMET 2019

Tarptautinis kongresas radiacinių tyrimų klausimais ICRR 2019

2019 m. rugpjūčio 25 – 29 d. Mančesteryje vyks 16-asis Tarptautinis kongresas radiacinių tyrimų klausimais ICRR 2019, kurio metu bus aptartas platus spektras klausimų, susijusių su jonizuojančiosios spinduliuotės biologinio poveikio mechanizmais, jonizuojančiosios spinduliuotės taikymo aspektai, keliamu pavojumi sveikatai ir aplinkai ir pan. Informaciją apie renginio programą, vietą, svarbias datas galima rasti kongreso interneto svetainėje ICRR 2019. Vieną kongreso dieną (2019-08-27) vyks 12-asis Tarptautinis simpoziumas chromosomų pažaidų klausimais ISCA 12, o visa reikalinga informacija dėl tezių pateikimo į šį renginį pateikta ISCA12

Europos Tarybos programos CONCERT projekto ENGAGE, skirto gerinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą valdant radiologines grėsmes, baigiamasis seminaras

2019 m. rugsėjo 11–13 d. Bratislavoje, Slovakijos Respublikoje vyks Europos Tarybos inicijuotos jungtinės programos moksliniams tyrimams radiacinės saugos srityje integruoti (CONCERT) projekto ENGAGE, skirto gerinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą valdant radiologines grėsmes siekiant stiprinti radiacinę saugą ir užtikrinti pagrįstą sprendimų priėmimą, baigiamasis seminaras. Seminaro metu ypatingas dėmesys bus skiriamas trims pagrindinėms sritims: medicininei apšvitai, liekamosios taršos po radiacinių avarijų keliamai apšvitai, apšvitai dėl radono patalpose. Daugiau informacijos apie šį renginį rasite projekto interneto svetainėje ENGAGE

Radiacinės saugos savaitė Europoje 2019

2019 m spalio 14 –18 d. Stokholme (Švedijoje) vyks Radiacinės saugos savaitė 2019, į kurią tradiciškai susirenka mokslininkai, radiacinės saugos politikos ir kultūros formavimo atstovai iš visos Europos spręsti aktualius radiacinės saugos klausimus, pristatyti savo  nuveiktus darbus radiacinės saugos srityje aptarti iššūkius. Jau galima registruotis į renginį oficialioje Radiacinės saugos savaitės svetainėje ERPW2019


Tarptautinės radiacinės saugos draugijos (IRPA)  15-asis suvažiavimas   

Tarptautinė radiacinės saugos draugija (IRPA) kviečia dalyvauti 15-me IRPA suvažiavime, kuris vyks 2020 gegužės 10-15 d. Seule (Pietų Korėja) ir pristatyti savo vykdomus darbus radiacinės saugos srityje. Geriausiems darbams bus skirtas IRPA apdovanojimas. Kvietimas pridedamas. Kviečiame teikti siūlymus dėl galimų kandidatų, kuriuos LRSD galėtų deleguoti nuo draugijos (yra galimybė gauti dalinę finansinę paramą kelionei iš LRSD bei IRPA). Nominacijos turi būti pateiktos kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip 2019 rugsėjo 30 d. Draugijų deleguoti asmenys tezes turi  pateikti iki 2019 rugsėjo 30 d. (abstraktų priėmimas prasideda 2019 birželio 1 d.);