Apie mus

Lietuvos radiacinės saugos draugija (LRSD) yra savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti skirtingų profesijų asmenis, kurių veikla susijusi su žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

 LRSD yra Tarptautinės radiacinės saugos asociacijos (IRPA) narė. 


LRSD veiklos dokumentai:

 

 LRSD finansinių veiklos ataskaitų rinkiniai:

2015 m.:

2016 m.:

2017 m.:

2018 m.:

2019 m.:

  • LRSD aiškinamasis raštas už 2019 m.
  • LRSD balansas ir veiklos ataskaita už 2019 m.